Liên hệ

Thông tin liên hệ của Kennel Salvador.

Địa chỉ: 274 Bach Dang, P 15, Q Binh Thanh TP HCM
Email: coldsun.241@gmail.com